8. Dezember 2023

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Meine Seele erhebt den Herren BWV 648
aus den Schübler-Chorälen

an der Domorgel: Domorganist Klaus Kuchling